CHÍNH QUYỀN ĐỒNG LÒNG VÌ DOANH NGHIỆP

Thứ sáu - 30/09/2016 09:46

Ngày 22/9/2016, VCCI ký cam kết tạo lập môi trường kinh doanh với 21 tỉnh, thành phía Bắc.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm thực hiện tinh thần của Nghị quyết 35/CP, lãnh đạo chính quyền 63 tỉnh, thành phố cam kết xây dựng chương trình hành động; kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Tạo lập sự gắn kết “4 nhà”

mua-a-son-copyTỉnh Điện Biên đã xác định động lực chính phải thực hiện trong thời gian tới đó là: Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu để tăng trưởng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Đồng thời huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư để cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Điện Biên cần đẩy nhanh hơn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng, đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất.

Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và người dân; tiếp tục cải cách môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận tiện, thông thoáng, minh bạch, thân thiện cho doanh nghiệp và Nhà đầu tư; gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường đã phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Con đường ngắn nhất để Hà Giang phát triển

nguyen-van-son-copyHà Giang xác định, đồng hành cùng doanh nghiệp là con đường ngắn nhất để tỉnh vươn lên phát triển kinh tế- xã hội.

Để hiện thực hoá các chủ trương chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới :

Thứ nhất, trong giai đoạn 2016 – 2020, Hà Giang sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự thân thiện với doanh nghiệp, gắn với những cam kết rõ ràng, cụ thể của tỉnh để tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.

Thứ hai, chúng tôi xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư.). Vì vậy, tăng cường cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách công vụ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa là yêu cầu cấp thiết.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập. Thứ tư, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến liên kết khu, cụm công nghiệp; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ông Vũ Hồng Bắc – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Ba giải pháp của Thái Nguyên

vu-hong-bac-copyĐể thực sự phát triển kinh tế, Thái Nguyên đã tập trung vào 3 giải pháp đột phá:

Thứ nhất, đầu tư vào công tác quy hoạch, từ lập quy hoạch đến tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý sau quy hoạch đều được quan tâm và có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Qua đó, tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Thứ hai, Thái Nguyên đã giải quyết tốt bài toán năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, cải cách hành chính…Vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật vào tình hình thực tiễn của địa phương. Tỉnh đã tập trung cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đưa chỉ số PCI của Thái Nguyên tiếp tục tăng thêm một bậc, vươn lên vị trí trí thứ 7 cả nước. Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa phương theo phương châm “ba thân thiện”: thân thiện với môi trường, thân thiện với nhà đầu tư, thân thiện với người dân.

Thứ ba, Thái Nguyên tạo đột phá về hạ tầng cơ sở cả cứng và mềm. Về giao thông, điểm nhấn là tuyến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Bên cạnh đó, với vị trí là trung tâm đào đạo lớn thứ ba toàn quốc, Thái Nguyên hiện có 9 trường Đại học, 24 trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu về cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề không chỉ riêng cho tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh khác.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Nâng cao năng lực và chất lượng điều hành

dang-xuan-phong-copyLào Cai luôn đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc duy trì và nâng cao năng lực và chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh đã, đang và sẽ tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; phát triển các loại hình doanh nghiệp; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các văn bản quy định của Trung ương về cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù luôn được áp dụng ở mức cao nhất. Trong các dự án, trường hợp cụ thể tỉnh cũng đã có những cơ chế giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, ưu đãi về đất đai, hỗ trợ giải phóng mặt bằng… Việc đồng hành để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ cam kết, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tiếp tục duy trì. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính: áp dụng có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công khai các thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Tăng trưởng xanh từ ba đột phá

nguyen-duc-long-copyĐể đạt được tăng trưởng xanh dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tỉnh Quảng Ninh xác định phải thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược: Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Thứ nhất, Quảng Ninh đã tìm tòi và đưa ra mô hình mới đó là xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh sau đó triển khai đồng loạt xuống 14 địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố, đồng thời kết nối một cửa hiện đại đến tất cả các xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã rà soát cắt giảm 201 thủ tục hành chính ở 3 cấp so với Đề án 30. Chính vì vậy, người dân và doanh nghiệp giảm được 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương và tới đây phấn đấu phải giảm được 50%.

Thứ hai, Quảng Ninh tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, để tập trung và thu hút mọi nguồn lực để đầu tư các tuyến đường giao thông huyết mạch… Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách, ứng vốn cho trung ương để cải tạo, nâng cấp, xây dựng quốc lộ và cũng là tỉnh đầu tiên được trung ương giao làm chủ đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc.

Thứ ba, Quảng Ninh đã dành nguồn lực thoả đáng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh đã Hoàn thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo tư vấn của Tập đoàn BCG…

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: “Chuyên môn, nghiệp vụ – trách nhiệm – nụ cười”

nguyen-dinh-xung-copyUBND tỉnh Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện bốn giải pháp trọng tâm:

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với DN… Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến, phản hồi của nhà đầu tư và DN để có thêm thông tin đánh giá khách quan về tinh thần, trách nhiệm, các ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, nắm được yêu cầu của nhà đầu tư và DN để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, giám sát kiểm tra việc thực thi công vụ, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và DN ở các ngành, các cấp.

Ba là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội gắn với triển khai cuộc vận động “chuyên môn, nghiệp vụ – trách nhiệm – nụ cười công chức”; yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định 3 không: “không gây phiền hà, sách nhiễu; không trả hồ sơ quá 1 lần; không trễ hẹn”.

Bốn là, tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ DN, người dân.

Ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Thành lập Hội đồng khuyến khích phát triển DN nhỏ và vừa

bac-kan-copyĐể bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN, tỉnh chủ trương thành lập Hội đồng Khuyến khích Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự tham gia của các sở, ngành, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện vai trò điều phối, giám sát thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi tỉnh. Xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lao động trong một số lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến nông lâm sản…

Bắc Kạn đã nghiên cứu, đề xuất với Bộ chủ quản và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tổng hợp đề xuất Chính phủ sửa đổi một số quy định hiện hành về đất đai. Trong đó tỉnh cho phép các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và doanh nghiệp thứ cấp sử dụng đất trong KCN, CCN được thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các KCN, CCN và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Hồng Diên – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình: Tập trung 4 nhóm giải pháp

nguyenn-hong-dien-copyTỉnh Thái Bình chú trọng tập trung 4 nhóm giải pháp. Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho DN, thực hiện các nhóm giải pháp về CCHC, Đề án CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo… Thứ hai, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển DN, thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP, thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện… bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm, sử dụng đường dây nóng để xử lý những phản ánh đến cơ quan chức năng của tỉnh… Thứ ba, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN, đẩy mạnh công tác đấu tranh gian lận thương mại và hàng giả trong tỉnh hình mới… Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng… Rà soát sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành… tăng cường cung cấp thông tin cho DN… Thứ tư, là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Việc thanh tra, kiểm tra DN được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm). Xử lý nghiêm những DN vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại vi phạm pháp luật về môi trường…

Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La:Giảm 30% thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính

cam-ngoc-minh-copyMục tiêu của tỉnh là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho DN phát triển sản xuất; phấn đấu giảm 30% thời gian cho DN và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước công khai minh bạch; phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.100 DN; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 45% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020; xây dựng đội ngũ doanh nhân trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập. Để đạt được mục tiêu trên chúng tôi đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp chính như: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN; Đối thoại, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; Giảm chi phí kinh doanh cho DN; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN.

Ông Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu:Công khai mọi quy trình, thủ tục

lai-chau-copyLai Châu công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, địa phương, đồng thời, công khai kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của DN trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tỉnh tiến hành rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho DN theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho DN, nhà đầu tư; Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối DN theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các DN lớn, DN đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Tỉnh cũng tiếp tục đấy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng – DN, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các quy trình cung cấp dịch vụ nhất là quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, hướng dẫn của hệ thống ngân hàng cấp trên, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tăng khả năng tiếp cận vốn của DN.

Ông Phạm Ngọc Thưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn:Lạng Sơn nỗ lực đồng hành cùng DN

ong-pham-ngoc-thuong-pbt-tinh-uy-chu-tich-ubnd-lang-son-copyUBND tỉnh đã thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã… nhằm dành vốn tín dụng đầu tư cho vay phát triển. Bên cạnh đó, Cục Thuế, Cục Hải quan thường xuyên rà soát, đánh giá quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, đề xuất giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho DN. Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử. Tỉnh còn rà soát, đánh giá cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế của DN.

Đặc biệt, việc thu hút nguồn vốn ODA được chú trọng, năm 2015 tỉnh đã ký Hiệp định vốn vay từ Quỹ phát triển Ả rập Xê út tài trợ cho 01 dự án đường giao thông với vốn ODA đạt 205 tỷ đồng, và đang triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng Đông Bắc, với tổng vốn giai đoạn thực hiện dự án cho các hợp phần dự án của Lạng Sơn đạt khoảng 50 triệu USD. Vốn FDI: trong năm tỉnh có thêm 01 dự án FDI, lũy kế hiện có 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng số vốn đăng ký 228 triệu USD. Vấn đề tiếp nhận thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc từ khu vực DN được đặc biệt chú trọng, ngoài việc đối thoại tại Hội nghị DN hàng năm, tỉnh cũng có sự phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội DN, coi đây là một kênh phản biện tích cực hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngày càng hiệu quả.

Ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương:Hiện thực hoá từ nhận thức đến hành động

hai-duong-copyTỉnh Hải Dương xác định đến năm 2020 xây dựng DN của tỉnh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có khoảng 13.000 DN hoạt động. Khu kinh tế tư nhân của tỉnh đóng góp khoảng 51% GDP, khoảng 52% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 32% GDP; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm…

Theo đó, tỉnh sẽ triển khai thực hiện kế hoạch hành động tạo thuận lợi cho DN như: thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn và giải đáp cho DN… Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Tỉnh còn phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC…; Xác định rõ DN là đối tượng phục vụ, DN có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm… ; Kiên quyết bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp…; Đẩy mạnh sắp xếp, CPH DN nhà nước, bán vốn nhàn ước tại các DN mà nhà nước không cần nắm giữ…; Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; Không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự.

Ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

vinh-phuc-copyUBND tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2020, DN trên địa bàn tỉnh được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng với quy mô hợp lý, công nghệ phù hợp và hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; phấn đấu đạt khoảng 10.000 DN đăng ký hoạt động trong nền kinh tế. Vốn đầu tư của các DN trên địa bàn tỉnh đóng góp khoảng 40-43% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh. Khu vực DN trong nước đóng góp khoảng 19-21% GRDP của tỉnh.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN. Nâng cao vai trò của các Hội, Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao Huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển DN. Nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của DN.

Ông Vũ Đại Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam:Mục tiêu 70% DN được hỗ trợ thông tin

ha-nam-copyTỉnh Hà Nam đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.500 DN hoạt động, đóng góp khoảng 60% GRDP, khoảng trên 60% vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh; tạo thêm khoảng trên 10.000 chỗ làm mới/năm. Tỉnh cũng khẳng định mục tiêu, hàng năm có khoảng 70% DN được hỗ trợ thông tin và tư vấn DN, 50% DN được trợ giúp pháp lý; đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi sự DN, quản trị DN. Hà Nam còn quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ DN… Đặc biệt, Hà Nam chủ động rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến DN… Các cơ quan chức năng phải nghiên cứu, đề xuất các cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, CCN của tỉnh theo quy hoạch… Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ DN về xây dựng và phát triển thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường liên kết vùng… Rà soát các quy định pháp luật về đất đai để nghiên cứu, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm quyền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của DN…

 

Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: enternews.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 465
  • Tháng hiện tại: 1393
  • Tổng lượt truy cập: 5525232
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018