Đề án trợ giúp DNNVV: Vực dậy “trụ cột” kinh tế

Thứ sáu - 27/03/2015 09:32

Mặc dù nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV đã được ban hành trong thời gian qua, nhưng những vướng mắc giữa chính sách và khâu thực thi đã khiến DNNVV vẫn gặp nhiều khó khăn, trong khi năm 2015 được đánh giá là thời điểm Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới và khu vực. Đó cõ lẽ cũng là lý do Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp DNNVV. 


Hỗ trợ khởi nghiệp là một trong những hoạt động hỗ trợ DNNVV nâng cao quản trị DN, sáng tạo trong kinh doanh

Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2015, có trên 16.000 doanh nghiệp phải đăng ký giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vì kinh doanh khó khăn. Cụ thể, 2 tháng, cả nước có 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25% so cùng kỳ. Phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy rằng, nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ.
4 nguyên tắc hỗ trợ
Thực tế, hai luật gồm Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Hỗ trợ DNNVV (dự thảo) đều có cùng đối tượng là cộng đồng DN trong đó phần đông là DNNVV (DNNVV chiếm tới 98-99% về quy mô vốn). Tuy nhiên mục tiêu là khác nhau. Luật Doanh nghiệp đưa ra hành lang pháp lý cơ bản để doanh nghiệp có thể hình thành, tham gia hoạt động trên thương trường một cách bình đẳng có trách nhiệm. Còn Luật Hỗ trợ DNNVV có mục đích là những hoạt động hỗ trợ DNNVV theo các mục tiêu ưu tiên có trọng tâm trọng điểm mà Chính phủ đã đặt ra.
Tại Việt Nam, vấn đề hỗ trợ DNNVV đã được đề cập đến 10-15 năm nay nhưng vấn đề này trên thế giới đã triển khai từ 50-60 năm nay, đây là một quá trình rất dài. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ quốc gia nào cũng cần phát triển DNNVV đặc biệt là có trách nhiệm của Nhà nước và Chính phủ trong việc hỗ trợ DNNVV.
Từ thực tế triển khai hỗ trợ cho khu vực DNNVV của các quốc gia cho thấy các chính sách hỗ trợ DNNVV phải được luật hóa tại các Đạo luật hoặc luật khung về DNNVV. Do vậy, Việt Nam rất cần xây dựng Luật hỗ trợ DNNVV đảm bảo 3 mục tiêu chính của Luật gồm: Đưa ra hệ thống các giải pháp toàn diện thông qua thiết lập nguyên tắc, chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ DNNVV phát triển sáng tạo và độc lập; Xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ Trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ DNNVV; Góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Về quan điểm và nguyên tắc hỗ trợ DNNVV, Luật hỗ trợ DNNVV phải xác định: Thứ nhất, hỗ trợ DNNVV phát triển là chiến lược lâu dài, nhất quán và xuyên suốt trong chương trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia;
 Thứ hai, Nhà nước tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước;
 Thứ ba, hỗ trợ DNNVV đảm bảo công khai, minh bạch, theo nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện nguồn lực của quốc gia… Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia ngày càng cao vào công tác hỗ trợ DNNVV. Tùy vào điều kiện thực tế, công tác hỗ trợ DNNVV được chuyển giao từng bước từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân thực hiện, theo định hướng thị trường…
Thứ tư, tạo điều kiện để các DNNVV được bình đẳng tiếp cận các chính sách và tham gia các chương trình hỗ trợ của Chính phủ… Và điều quan trọng nhất, các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV không mâu thuẫn với các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của các ngành. Chính sách hỗ trợ DNNVV góp phần bổ sung, hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển ngành.
Quản trị doanh nghiệp là cốt lõi

Cải thiện, nâng cao chất lượng quản trị  DN của DNNVV là vấn đề cốt lõi, trọng tâm quyết định đến sự phát triển, hiệu quả và bền vững của DNNVV.
Ở Việt Nam, DNNVV chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp 50% GDP, 33% thu ngân sách nhà nước (NSNN), tạo ra 62% việc làm cho người lao động, đóng góp 49% vào việc tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế… Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của mỗi DNNVV quá nhỏ bé, chỉ ở mức 4 - 7 tỷ đồng/doanh nghiệp và không được cải thiện trong nhiều năm. Do vậy, hệ thống các biện pháp hỗ trợ DNNVV cần tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của DNNVV vì đây là vấn đề cốt lõi, trọng tâm quyết định đến sự phát triển hiệu quả và bền vững của DNNVV.
Do nguồn lực có hạn, nên các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, các ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế và hỗ trợ tích cực cho việc tăng thêm giá trị gia tăng, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo hiệu ứng kinh tế - xã hội lan tỏa để hỗ trợ DNNVV có tốc độ phát triển cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia ở bậc cao hơn và sâu hơn trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ liên kết giữa các DNNVV và các doanh nghiệp lớn cũng được đề cập trong Dự thảo lần này, có ý nghĩa rất lớn trong việc thực chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở nước ta, mặt khác giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển vững mạnh, tạo thành các chuỗi liên kết trong sản xuất cung ứng hàng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao ra thị trường khu vực và quốc tế. Trong đó, vai trò của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong việc hỗ trợ rất hiệu quả, thiết thực để phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, vườn ươm khoa học công nghệ, giúp các DNNVV thực hiện đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển “thung lũng công nghệ Silicon” ở Việt Nam.
Trong tháng 3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp DNNVV. Theo đó, trong năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị thực hiện trợ giúp DNNVV cấp Trung ương; Căn cứ vào nhu cầu trợ giúp DNNVV, khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp DNNVV...
Đó là những biện pháp cụ thể được kỳ vọng là giúp DNNVV phát triển bền vững, tự tin bước vào hội nhập khi cánh cửa AEC có thể được mở vào cuối năm nay, năm 2015.
Chính sách nhiều nhưng rời rạcTS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế
Trong những năm qua, chúng ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV, nhưng để kiểm đếm được kết quả hỗ trợ thực sự cho khối DN này là rất khó. Chúng ta có thể đếm được bao nhiêu người đi học các lớp tập huấn, bao nhiêu DN được hỗ trợ khoa học công nghệ… còn đong đếm các DN đấy tiếp thu kiến thức để mang lại kinh tế thực sự cho họ thì vẫn chưa làm được. Đối với DN, muốn phát triển bền vững và lớn mạnh thì phải có nguồn lực con người, trình độ công nghệ phải đáp ứng được để cho ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, giá thành hạ, phải có thông tin về thị trường, tiếp cận thị trường bằng sự hỗ trợ từ Nhà nước… Cả một chuỗi nhu cầu của DN có đủ năng lực đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh thì hiện nay có đến 3, 4 cơ quan cùng hỗ trợ, nhưng mỗi cơ quan chỉ hỗ trợ một phần trong chuỗi nhu cầu thiết yếu của DN. Điều đáng nói hơn là hầu như không có sự giao thoa giữa các Bộ hỗ trợ cho phía DNNVV. Tất cả các DNNVV chỉ tiếp cận được một phần sự hỗ trợ sẽ không đủ để họ trở thành DN hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chẳng hạn, được về nhân lực hiểu biết quản trị DN thì thiếu về công nghệ, có công nghệ lại thiếu thị trường. Đây chính là sự rời rạc của chính sách hiện nay.
Công khai tiêu chí để được hỗ trợÔng Bùi Văn Dũng - Trưởng ban Cải cách và phát triển DN, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM):
DNNVV là tất yếu của mọi nền kinh tế. Tại các nước công nghiệp phát triển, DNNVV của họ cũng chiếm tới hơn 90%. Từ những lợi ích mà khu vực này đem lại, Chính phủ nào cũng ban hành những chính sách hỗ trợ DNNVV. Tuy nhiên, với tiềm lực về kinh tế hùng hậu, các nước công nghiệp phát triển có những chính sách hỗ trợ hiệu quả.
Tại Việt Nam, chúng ta mới có Quỹ hỗ trợ DNNVV do Bộ KH&ĐT quản lý. Cùng với đó, tản mát một số lĩnh vực, ngành, địa phương cũng có quỹ hỗ trợ DNNVV. Nhưng các quỹ hoạt động vẫn chưa mang lại hiệu quả vì nguồn lực còn hạn chế và chưa có sự chuyên nghiệp.
Tôi cho rằng, với nguồn lực của Việt Nam, chúng ta phải lựa chọn theo trọng tâm, trong điểm để hỗ trợ. DNNVV thì rất nhiều, ai cũng cần hỗ trợ. Do đó, hỗ trợ bắt buộc phải theo mục tiêu cụ thể. Ngành lĩnh vực nào cần phát triển và hỗ trợ vào giao đoạn nào để đạt hiệu quả nhất… Chúng ta cũng cần xây dựng bộ tiêu chuẩn các DNNVV đủ điều kiện được hỗ trợ. Bởi vì, câu chuyên hỗ trợ nhìn ở góc độ nào đó là xin – cho. Nên các tiêu chí để được hỗ trợ cần công khai minh bạch thì hạn chế tiêu cực và hỗ trợ đúng đối tượng.
Hỗ trợ thiết thực hơn hô hàoBà Nguyễn Thị Lan Anh- TGĐ Cty Cổ phần Hà Yến:
Hiện những DN nhỏ  như chúng tôi chưa được hỗ trợ nhiều, đặc biệt là về vốn. Lãi suất cho vay 7-8% chỉ là danh nghĩa, trên thực tế hầu hết DN phải vay vốn với lãi suất 9%, một bộ phận chịu lãi suất 11-12%. Khi chúng tôi mang hồ sơ tới ngân hàng đề  cập vay vốn thì nhiều cán bộ ngân hàng nói rằng, những DN nhỏ như chúng tôi khó vay vốn ngân hàng vì tài sản thế chấp thường chỉ là nhà đất hoặc dây chuyền máy móc, thiết bị. Mà nhà đất được thế chấp hầu hết là đang có nhiều người đang ở, chủ sở hữu nhà đất không phải là chủ sở hữu DN.
Trung bình mỗi năm Hà Yến cung cấp ra thị trường hàng trăm chủng loại bếp công nghiệp khác nhau, phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cái khó của Hà Yến nhất hiện nay là muốn mở rộng quy mô nhà xưởng nhưng lại không có đất cũng như việc hạn chế về nguồn vốn. Mặt khác, hiện Hà Yến đang có một số dự án về KH-CN trong chế tạo bếp công nghiệp nhưng chúng tôi lại vấp phải cái khó khi thiếu sự hỗ trợ hợp tác từ những đơn vị nghiên cứu khoa học của nhà nước. Do vậy, Hà Yến cũng đều phải tự mình mò mẫm vừa học hỏi vừa chế tạo. Dẫn chứng trên để thấy rằng, DNNVV rất cần những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn là sự hô hào. Với Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp DNNVV vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, chúng ta có hy vọng khối DNNVV được thực sự vực dậy. Theo đó, những trợ giúp DN phải được cụ thể hóa hơn từ việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho đến đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường tiêu thụ, tất cả phải tạo thành một chuỗi thống nhất.
 

Nguyễn Đức Tâm
Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng kí kinh doanh Bộ KH&ĐT

Nguồn tin: dddn.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: trụ cột

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 571
  • Tháng hiện tại: 1499
  • Tổng lượt truy cập: 5525338
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018