Nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương trong năm 2014

Thứ hai - 10/02/2014 08:16

 Đồng hành cùng DN, tạo điều kiện thuận lợi cũng như môi trường kinh doanh thông thoáng cho nhà đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương trong năm 2014.

Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội : 
Tháo gỡ khó khăn cho DN là ưu tiên hàng đầu


Để đảm bảo mục tiêu trưởng đạt 8,5-9,0% năm 2014, UBND TP Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, xây dựng kế hoạch cụ thể đi đôi với các giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN tiếp cận vốn, thị trường, hỗ trợ lãi suất đầu tư, lãi suất vay vốn đối với sản xuất các mặt hàng chủ lực, hàng thay thế nhập khẩu, đồng thời thực hiện hỗ trợ DN tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho... Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương… Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hàng hóa XK, hàng nông sản thực phẩm, tăng cường hỗ trợ DNNVV, tiếp tục hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và lãi suất vốn vay, hỗ trợ bình ổn giá và lưu thông hàng hóa...

Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ ngân sách Trung ương cho ngân sách TP để triển khai thực hiện một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn theo Luật Thủ đô. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho DN về tiền thuê đất,  kiến nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 trên cơ sở giảm tỷ lệ % giá thuê đất và giá đất được xác định theo hướng ổn định trong một thời kỳ sản xuất kinh doanh để giảm bớt khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP HCM : 
Nằm trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2014


Năm 2014, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP HCM là: Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy kinh doanh phát triển: Mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu trên cơ sở tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, dịch vụ; khuyến khích các DN liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về đầu tư, tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản, đăng ký kinh doanh...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nhất là đầu tư công, đầu tư trái phiếu Chính phủ và đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014; đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2014, tập trung cho những dự án tạo sức lan tỏa lớn, dự án của 6 Chương trình đột phá.

Ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên : 
Giúp DN tăng sức cạnh tranh


Năm 2014, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ “về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương. Tỉnh sẽ bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho DN giảm bớt khó khăn về tài chính, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoàn thiện điện, đường, trường, trạm… giải phóng mặt bằng để giảm chi phí cho DN. Ngoài ra, chú trọng tạo điều kiện về môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, áp dụng tối đa các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh cho DN; hướng dẫn, triển khai việc giãn, hoãn hoặc miễn giảm thuế…  Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều chương trình, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư. Hỗ trợ các nhà đầu tư tuyển dụng đào tạo lao động cho các khu công nghiệp.

Năm 2014, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành vẫn sẽ duy trì tổ chức trên 20 cuộc gặp gỡ DN ở các cấp để tháo gỡ vướng mắc giữa DN và ngân hàng, thuế, hải quan… Ngoài ra, thường xuyên làm việc với Hiệp hội DN để cung cấp, trao đổi thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến sản xuất kinh doanh của DN. Đồng thời, nắm bắt tình hình kinh doanh, những khó khăn, cũng như đề xuất của DN để có các giải pháp hoặc kiến nghị chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc cho DN.

Ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc : 
Thúc đẩy thu hút đầu tư


Năm 2013 tuy còn nhiều khó khăn nhưng  kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, dự báo trong năm 2014 sẽ còn không ít khó khăn, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng và sức ép cạnh tranh trong thu hút đầu tư với các tỉnh lân cận… Chính vì vậy, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn ODA, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2014, tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố, ổn định tăng trưởng kinh tế, tổ chức các Hội nghị, hội thảo với các ngành ngân hàng, thuế, Hải quan… nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của DN, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quan tâm giải quyết việc làm, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6 - 6,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 17.818 tỷ đồng. Toàn tỉnh phấn đấu thu hút 30 dự án, gồm 15 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư từ 150 - 180 triệu USD và 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%; giải quyết việc làm cho từ 19.000 – 21.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 62 đến 63%...

Ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp : 
Tư duy mới, cách nhìn mới


Luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe với sự cầu thị nhất các ý kiến từ các nhà đầu tư, các nhà DN, Đồng Tháp nhất quán nhận thức vai trò của DN, của nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh. Đã từ lâu chúng tôi không xem DN, nhà đầu tư là đối tượng quản lý mà luôn xem họ là đối tác cùng đồng hành với chính quyền. Ngoài vai trò đầu tư, sản xuất kinh doanh, các DN, nhà đầu tư còn giải quyết việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội. Chúng tôi luôn xác định các DN, nhà đầu tư còn có một nguồn lực tư duy rất lớn để đóng góp cho chính quyền tỉnh những định hướng về phát triển kinh tế, qui hoạch của tỉnh cũng được đưa ra để các DN đóng góp, bàn bạc.

Năm 2014, Đồng Tháp tiếp tục điều chỉnh các nhóm cơ chế, chính sách, bằng chỉ đạo cụ thể, ban hành chính sách ưu tiên hỗ trợ cho DN. Đồng thời tổ chức thường xuyên hơn nữa các buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho DN. Chúng tôi không cứng nhắc từ những báo cáo một chiều mà thường xuyên đối thoại với DN, xem DN là đối tác gắn bó bền vững, là bạn đồng hành tin cậy, tương trợ để cùng nhau đưa kinh tế tỉnh ngày càng phát triển. Vì vậy, Đồng Tháp sẽ nỗ lực cải cách bộ máy chính quyền các cấp và các sở ngành… Tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, nhiệt tình chào đón và trọng thị DN, bởi DN không chỉ mang vốn đến đầu tư, mà quan trọng hơn là mang đến “tư duy mới, cách nhìn mới”, giúp tỉnh hoàn thiện hơn về cơ chế, chính sách, điều hành thúc đẩy kinh tế - xã hội đi đúng hướng, dựa trên những thế mạnh mà Đồng Tháp đã, đang và sẽ khai thác.

T.Anh, K.Lãng, 
Q.Chánh thực hiện

Nguồn tin: (DĐDN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhiệm vụ, trọng tâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 346
  • Tháng hiện tại: 22015
  • Tổng lượt truy cập: 5523250
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018