Doanh nhân trong khối đại đoàn kết

Thứ hai - 17/06/2013 15:15

 - “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Với cách ghi nhận như vậy trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đội ngũ doanh nhân dường như đã bị Ban soạn thảo “bỏ quên”.


Tại buổi hội thảo “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng góp xây dựng Hiến pháp” do VCCI tổ chức nhiều DN cũng khẳng định cần gắn kết doanh nhân trong một liên minh, trong khối đại đoàn kết dân tộc

Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Tại buổi làm việc và gặp gỡ của đại diện cộng đồng DN, doanh nhân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 17/12/2011, trong báo cáo của VCCI đã nhận định, doanh nhân gồm cả những người nhà đầu tư, là nhà quản lý và là những người chèo lái con thuyền DN tại hơn 600.000 DN, hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, hơn một trăm ngàn hợp tác xã và trang trại.

"Bỏ quên" doanh nhân trong hiến pháp

Bằng nhiều văn bản pháp luật, văn kiện của Đảng, doanh nhân đã được ghi nhận là một lực lượng quan trọng trong cộng cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực tế, đội ngũ doanh nhân đang ngày càng trở thành lực lượng quan trọng quyết định sự hưng thịnh của đất nước. TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) nhận xét, trong bản Hiến pháp năm 1992 cũng như bản dự thảo sửa đổi lần này, cụm từ “doanh nhân” không hề xuất hiện. Đảng ta đã có nghị quyết số 09 về xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hòa đã được Bác Hồ viết tại một nhà tư sản giàu nhất Hà Nội. Sau 2 tuần khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hòa, doanh nhân là giới chức đầu tiên được Bác tiếp. Do đó, việc đề cập đến cụm từ doanh nhân và vai trò của doanh nhân trong khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới là rất cần thiết. Để nói về vai trò trong liên minh giai cấp, Luật gia Cao Bá Khoát - GĐ Cty K và Cộng sự cho rằng, doanh nhân là cầu nối để xuất hiện sự liên minh giai cấp. Bởi vì, DN là nơi để liên kết người lao động và là nơi để các giai cấp chia sẻ lợi ích với nhau. Doanh nhân, DN phát triển sẽ điều tiết lợi ích xã hội, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong giai cấp, đồng thời thúc đẩy liên minh phát triển.

Doanh nhân trên thực tế đã trở thành một lực lượng xã hội quan trọng. Đóng góp phần lớn vào sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế VN, nhưng cộng đồng doanh nhân không khỏi chạnh lòng khi thấy mình không được “nhắc tên” trong Hiến pháp. Trong 124 Điều của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, cụm từ "doanh nhân" không hề xuất hiện. Điều đó có nghĩa, một "lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã bị Ban soạn thảo Dự thảo Hiến pháp sửa đổi... bỏ quên, luật gia Vũ Xuân Tiền góp ý.

Bên cạnh đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi cần gắn kết doanh nhân trong một liên minh, trong khối đại đoàn kết dân tộc. Doanh nhân cần được bảo vệ bằng các tổ chức xã hội dân sự. Để khắc phục sự lạm quyền có thể xảy ra của các cơ quan nhà nước, nhiều ý kiến doanh nhân đề xuất, cần có thêm quy định “Nhà nước khuyến khích và tạo thuận lợi cho các tổ chức xã hội hoạt động nhằm nâng cao trình độ, năng lực, trợ giúp doanh nhân trong quản lý, điều hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nhân, DN”.

Bảo vệ quyền tự do kinh doanh

Theo ông Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài, dự thảo Hiến pháp sửa đổi cần nhấn mạnh chức năng của Nhà nước trước hết là người tạo môi trường đầu tư và kinh doanh hấp dẫn, là bà đỡ để DN, doanh nhân có điều kiện thuận lợi nhất trong kinh doanh, tích lũy vốn, đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển... bằng hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện theo kinh tế thị trường.

Việc xác lập quyền tự do kinh doanh là cần thiết và DN trong nền kinh tế thị trường cần được chủ động trong kinh doanh và xây dựng chính sách. Quyền của DN, doanh nhân được pháp luật thể chế hóa trong Luật DN. Tuy nhiên, tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng cần phải được đặt trong những giới hạn nhất định của pháp luật. Sự can thiệp của Nhà nước là cần thiết vì chính Nhà nước mới đảm bảo cho nền kinh tế thị trường không tự hủy hoại chính mình bởi động lực lợi nhuận. Nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện tự do kinh doanh bằng việc khuyến khích hoạt động cạnh tranh lành mạnh, hạn chế độc quyền... Bên cạnh đó, pháp luật cũng cấm và hạn chế hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại và vi phạm hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Lập – GĐ Cty Luật NH Quang và Cộng sự, Khoản 1, Điều 56 dự thảo ghi rằng, “Tổ chức, cá nhân được tự do kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật”. Điều này vừa có sự trùng lắp, vừa tối nghĩa. Nếu nói về quyền tư do kinh doanh của người dân thì Điều 34 đã quy định rồi. Còn khi nhắc đến nghĩa vụ thì Điều 50 cũng đã yêu cầu, “Mọi công dân có nghĩa vụ nộp thuế”.

Quan điểm về quyền và nghĩa vụ là hai cặp phạm trù phải đi đôi và thống nhất với nhau của Ban soạn thảo là lối tư duy cũ. Khi người dân bàn về Hiến pháp hay xây dựng Hiến pháp không phải đó là cuộc đàm phán giữa hai bên Nhân dân và Nhà nước, trong đó bao hàm sự co kéo, đấu tranh và thỏa hiệp với nhau về quyền và nghĩa vụ. Mà bản chất là người dân thảo luận với nhau về một Nhà nước mà mình muốn có và đặt ra các yêu cầu và trách nhiệm mà Nhà nước phải thực hiện để bảo đảm các quyền tự do và lợi ích của mình. Do đó, sẽ không bao giờ có sự đối xứng và ngang bằng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong khi bàn về Hiến pháp. Ngay bản thân nghĩa vụ đóng thuế, xét cho cùng đó không phải là nghĩa vụ pháp lý mà là sự bảo đảm của người dân thông qua sự chu cấp về tài chính cho bộ máy nhà nước mà mình dựng lên để nó có thể hoạt động.

TS Vũ Tiến Lộc -  Chủ tịch VCCI
Doanh nhân ngày càng trở thành lực lượng quan trọng quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Nhưng trong bản dự thảo Hiến pháp lần này, cụm từ doanh nhân không được xuất hiện, vấn đề này cần phải được cân nhắc. Trong Hiến pháp nên có 2 sự lựa chọn, hoặc là: Chỉ nói đến tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hoặc là, nếu đã nói đến công nhân, trí thức thì phải nói đến cả doanh nhân. Nếu cụm từ doanh nhân xuất hiện trong Hiến pháp sẽ có ý nghĩa lớn, tạo thêm động lực cho doanh nhân bỏ thêm trí tuệ, vật lực đầu tư xây dựng đất nước.
Ông Vũ Quốc Tuấn -nguyên Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ: Hiến pháp cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ Doanh nhân
Ở nước ta, khái niệm “doanh nhân” với nghĩa là một tầng lớp xã hội chỉ được khẳng định từ công cuộc đổi mới, chấp nhận nền kinh tế thị trường với việc phát triển kinh tế tư nhân. Qua nhiều thăng trầm, doanh nhân nước ta từ thân phận “một tội đồ” bị cải tạo để đi đến xóa bỏ đã được công nhận là “chính dân” của xã hội. Việc ban hành Luật DN tư nhân và Luật Cty Năm 1990, Luật DN 1999 đã đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc hình thành và phát triển doanh nhân.
Những năm trước, trong các văn kiện Đại hội Đảng, vẫn chưa có danh từ “doanh nhân”. Cho đến Đại hội lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) mới bắt đầu dùng khái niệm “nhà DN”, đến Đại hội lần thứ X của Đảng (tháng 4/2006) mới dùng khái niệm “doanh nhân”, đến nay khái niệm này đã được sử dụng phổ biến và từ năm 2004, ngày 23/10 hằng năm đã được Thủ tướng Phan Văn Khải quyết định lấy làm “Ngày Doanh nhân”. Có thể coi đây là một bước tiến quan trọng về tư duy: từ chỗ muốn xây dựng một cơ cấu xã hội “thuần nhất” chỉ còn có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và đội ngũ trí thức đã đi đến quan niệm về việc xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng, trong đó có tầng lớp doanh nhân. Từ thực tế, ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN.
Trước yêu cầu của thời kỳ mới của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, Hiến pháp cần có những quy định thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nhân nhằm xây dựng tầng lớp doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội...
Ông Lê Duy Bình - GĐ Cty Economica VN: 
Xác định rõ vai trò doanh nhân trong Hiến pháp sửa đổi
Trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, vai trò của đội ngũ doanh nhân không được thể hiện. Điều này gây không ít băn khoăn cho một cộng đồng doanh nhân những người đang ngày đêm cần mẫn làm công việc kinh doanh, với mục tiêu là tạo ra của cải cho bản thân, xã hội và vì sự thịnh vượng của quốc gia.
Chúng ta thường nói tới doanh nhân, về vai trò của doanh nhân. Nhưng chúng ta cũng chưa có một định nghĩa và một cách hiểu thống nhất về doanh nhân. Khi nhắc tới doanh nhân, nhiều người thường liên tưởng ngay đến những chủ DN, với khối tài sản lớn, với hàng chục, hàng trăm lao động, với cơ ngơi nhà máy, đất đai, những quan hệ có ảnh hưởng. Tuy sự nhìn nhận của xã hội về doanh nhân đã có nhiều thay đổi, nhưng còn không ít người nhìn nhận doanh nhân gắn với những hình ảnh không mấy thân thiện như bóc lột lao động, tiêu pha lãng phí, trốn thuế...
Nhưng liệu cách nhìn như vậy có đầy đủ và chính xác? Có những người đại diện cho Nhà nước trong các quan hệ kinh tế (sở hữu, điều hành, quản lý và phân phối) tại các DNNN. Những người mới lập nghiệp với một lượng vốn ít ỏi, một cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ bé hoặc các chủ hộ kinh doanh cá thể trong các lĩnh vực như tạp hóa, quán cà phê, sửa chữa, tiệm may, chủ các DN cực nhỏ…
Vì vậy, trong Điều 2 Dự thảo, không nên quy định “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” mà chỉ cần quy định “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” là đủ. Quy định như vậy mới thể hiện rõ được tư tưởng đại đoàn kết toàn dân.
 
Bá Tú

Nguồn tin: (DĐDN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 131
  • Tháng hiện tại: 20187
  • Tổng lượt truy cập: 5521422
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018