TICCO:Phát huy thành quả, xây dựng DN mạnh, vững bước trên đường phát triển mới

Thứ hai - 22/07/2013 08:32

Trải qua 3 thập niên thành lập và hoạt động, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (khởi đầu là Xí nghiệp Thi công cơ giới thủy lợi Tiền Giang) sớm khẳng định là một doanh nghiệp tiêu biểu gắn liền với thực tiễn sinh động về mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân sinh, đóng góp tích cực trong quá trình tăng trưởng của địa phương và tạo dựng sự tin cậy khắp các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ.

Điều này được minh chứng qua việc thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm về thủy lợi, yếu tố hàng đầu thúc đẩy phát triển nông nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là hệ thống thủy lợi mang lại hiệu quả lâu bền trên các khu vực trọng yếu của tỉnh như: Khai hoang, phục hóa vùng Đồng Tháp Mười, Dự án Ngọt hóa Gò Công, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp Mỹ Tho - Cụm công nghiệp Trung An, các Khu dân cư mở rộng đô thị… và nhiều công trình khác đã nhanh chóng phát huy hiệu quả tận các tỉnh, thành bạn…

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên cùng lãnh đạo tỉnh đến khảo sát công trình Cống đập Gò Công do Xí nghiệp Thi công cơ giới Thủy lợi Tiền Giang thi công.
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên cùng lãnh đạo tỉnh đến khảo sát công trình Cống đập Gò Công do Xí nghiệp Thi công cơ giới Thủy lợi Tiền Giang thi công.

Đó là những thành quả của doanh nghiệp trải qua chặng đường 30 năm hoạt động, những thành quả đó mang ý nghĩa của giai đoạn đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, thích ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà nước.

Những công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công nhân viên và người lao động xứng đáng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và 2 cá nhân lãnh đạo công ty. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang về doanh nghiệp luôn là cánh chim đầu đàn trong cộng đồng các doanh nghiệp Tiền Giang, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường 30 năm với những thành quả đạt được, các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên và người lao động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang càng trân trọng ghi ơn sự quan tâm lãnh đạo, định hướng và chỉ đạo sâu sát của các Bộ, ngành Trung ương đã tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thực hiện nhiều dự án, công trình; qua đó công ty nỗ lực thi công, nâng dần năng lực và vị thế trong vùng, góp phần từng bước thực hiện chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển toàn diện, trong đó thủy lợi là “mặt trận hàng đầu”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cho Tổng Giám đốc Đoàn Thành Đạt (năm 2008).
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cho Tổng Giám đốc Đoàn Thành Đạt (năm 2008).

Cũng qua 30 năm, công ty luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cộng đồng trách nhiệm chí tình, chí nghĩa của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và nhân dân đã dành cho công ty. Đó là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh, giúp công ty vượt qua bao khó khăn từ khi tiếp cận dự án, công trình đến quá trình thi công và hoàn thành.

Trong tâm khảm của mỗi thành viên “đại gia đình” TICCO, công ty luôn khắc ghi và vận dụng các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh từ buổi đầu thành lập và trong cả quá trình hoạt động.

Cùng với các bài học lớn được đúc kết qua 30 năm, công ty tiếp tục nỗ lực không ngừng, trong đó luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn lấy hiệu quả làm thước đo cho mọi hoạt động. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể công nhân viên và người lao động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang càng nâng cao nhận thức trên đường đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH, với tầm nhìn xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trước tiên, công ty tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo quan điểm lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác cán bộ là nhân tố quyết định. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt đó càng tươi nguyên giá trị khi chúng ta vận dụng trong xu thế hội nhập, trước thời cơ và thách thức đan xen. Đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay có nhiều tác động bất lợi, cùng với sự cạnh tranh gay gắt và nhiều phát sinh phức tạp khác, đòi hỏi doanh nghiệp - doanh nhân tiếp tục kiên định, nâng cao bản lĩnh, vượt qua thách thức, nắm bắt và tranh thủ thời cơ, phát huy đúng mức tiềm lực, thế mạnh của doanh nghiệp trong hoạch định và thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh. Đây là vấn đề vừa cơ bản và cũng là nghệ thuật, thể hiện tài năng của doanh nhân “lèo lái” doanh nghiệp vượt qua “sóng gió” vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, với truyền thống và thành quả qua 30 năm kết hợp với nhận định và dự báo, công ty tiếp tục huy động trí tuệ tập thể doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia… tiến hành đúc kết và hoạch định bước đi cho trước mắt và lâu dài. Đó là việc xác lập chiến lược phát triển vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, đảm bảo sự phát triển và hiệu quả bền vững cho công ty.

Dù là doanh nghiệp địa phương, song qua thực tiễn, công ty đã góp phần làm phong phú thêm cho quan điểm về đổi mới tư duy kinh tế. Ngay trong thời kỳ bao cấp, công ty đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành, mạnh dạn giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích (Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động). Thông qua mỗi công trình, dự án… Công ty tạo dựng uy tín bằng chính chất lượng và nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Qua đó, chính quyền các địa phương, đối tác ngoài tỉnh tin cậy tìm đến công ty ký kết hợp đồng thực hiện các dự án trọng điểm; đồng thời qua 10 năm chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, hoạt động trong điều kiện hệ thống pháp luật và những thể chế ngày càng hoàn thiện, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vừa kế thừa và phát huy thế mạnh từ năng lực sẵn có, vừa mở rộng thị trường hoạt động với sản phẩm, ngành nghề mới. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tái cấu trúc nền kinh tế đất nước, cũng qua đó việc tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp trong điều kiện mới là việc phải làm, đảm bảo đưa doanh nghiệp vững bước trên đường phát triển mới, phù hợp với xu thế hội nhập.

Qua 3 thập niên hoạt động, điều trân trọng ghi nhận và tiếp tục phát huy đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tiền Giang chính là sự gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tiếp tục phát huy kinh nghiệm xây dựng hạ tầng cho nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới. Cụ thể là, trong tiến trình thực hiện các giải pháp chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước hạ du sông Cửu Long, chủ trương xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhất thiết tham gia bằng tinh thần trách nhiệm cao với năng lực vốn có, với phương thức phù hợp cho từng công trình, dự án trên từng địa bàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, vì cộng đồng sẽ được công ty tiếp tục quan tâm thực hiện.

Từ trải nghiệm thực tế, với bản lĩnh và trí tuệ, TICCO ra sức huy động mọi nguồn lực xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, vững bước trên đường phát triển. Rất mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tập thể lãnh đạo công ty luôn an tâm, hội đủ điều kiện, vững bước làm nghề doanh nhân, là chiến sĩ thời bình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ĐOÀN THÀNH ĐẠT

(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn

Duy trì vị thế hàng đầu về Xây dựng thủy lợi; phát triển trở thành nhà cung cấp dẫn đầu thị trường các sản phẩm bê tông thương phẩm; là nhà đầu tư hàng đầu về hạ tầng kỹ thuật và bất động sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng phát triển đến miền Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Phát triển sản xuất, dịch vụ kinh doanh mới, tạo sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao với hiệu quả cao, góp phần thực hiện những giải pháp chống biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước vùng hạ lưu sông Cửu Long; xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế trong vùng.

Sứ mạng

*Đối với thị trường, khách hàng: Làm vừa lòng khách hàng với việc xây dựng các loại hình công trình, các sản phẩm bê tông có chất lượng-kỹ thuật-mỹ thuật cao; quan tâm đầu tư xây dựng các khu dân cư, nhà ở tiện ích, phù hợp cho nhu cầu, sức mua của cư dân bản địa, người có thu nhập thấp.

*Đối với cổ đông, đối tác: Cùng hợp tác phát triển bền vững, tạo sự tin cậy và luôn làm gia tăng giá trị đầu tư.

* Đối với nhân viên, người lao động trong công ty: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp công bằng có thu nhập ngày càng cao; xây dựng văn hóa đại gia đình TICCO đoàn kết, trách nhiệm.

* Đối với Nhà nước và cộng đồng: Phấn đấu trở thành một doanh nghiệp thành đạt, kinh doanh ngày càng phát triển đi đôi với hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; tích cực đóng góp vào hoạt động hướng về cộng đồng.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 244
  • Tháng hiện tại: 21913
  • Tổng lượt truy cập: 5523148
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018