Hình ảnh

Liên kết

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang.


Số ký hiệu: 159/KH-UBND

Người ký: Trần Văn Dũng

Ngày hiệu lực: 2022-05-19