Văn bản

STT Ký hiệu
văn bản
Cơ quan
ban hành
Trích yếu Ngày ban hành Tải về
0 196/TB-SHTT Khac Xử lý đơn sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ 16-01-2023
1 159/KH-UBND UBND-TINH-TG Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang. 19-05-2022
2 159/KH-UBND UBND-TINH-TG Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang. 19-05-2022

Hình ảnh

Liên kết