Văn bản

STT Ký hiệu
văn bản
Cơ quan
ban hành
Trích yếu Ngày ban hành Tải về
0 73/VPUBND-NV UBND-TINH-TG Mời tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp Ca-ta năm 2023 16-02-2023
1 196/TB-SHTT Khac Xử lý đơn sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ 16-01-2023
2 159/KH-UBND UBND-TINH-TG Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang. 19-05-2022
3 159/KH-UBND UBND-TINH-TG Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang. 19-05-2022
4 159/KH-UBND UBND-TINH-TG Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 của tỉnh Tiền Giang. 19-05-2022
5 Khac Tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp 01-01-2023
6 Khac Hội nghị đối thoại các chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 01-01-2023
7 Khac Triển lãm Thương mại Indonesia 2022 lần thứ 37 01-01-2023

Hình ảnh

Liên kết