Hình ảnh

Liên kết

Xử lý đơn sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ


Số ký hiệu: 196/TB-SHTT

Người ký: Nguyễn Văn Bảy

Ngày hiệu lực: 2023-01-16