Báo cáo thành tích đề nghị xét, tôn vinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10


Tải về mẫu Báo cáo thành tích

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v “ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu”.

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị quý doanh nghiệp xem xét doanh nghiệp mình đạt tiêu chuẩn theo quy chế của UBND tỉnh đề ra (doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên; có doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu (nếu có),… bằng hoặc cao hơn năm trước, (nếu thấp hơn thì có giải trình hợp lý), chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước) thì viết thành tích gởi về Văn phòng Hiệp hội. Hạn chót trước ngày 22/9/2023.

Hồ sơ đề nghị: Báo cáo thành tích theo mẫu. (02 bản chính).

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0949284807 (gặp Quốc Bảo), 0939981511 (gặp Mỹ Tiên); Email: hhdntg@gmail.com

Đề nghị quý doanh nghiệp tích cực tham gia.

Hình ảnh

Liên kết