Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen năm 2023


Thực hiện Hướng dẫn số 177/HD-HĐ ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để có cơ sở bình xét thi đua thường xuyên của năm 2023, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên (Cty TNHH, DNTN) làm báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen năm 2023 đảm bảo các tiêu chí sau:

       - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp: đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, BHXH, BHYT cho người lao động,...

       - Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển so với năm 2022.

       - Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

       - Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

       - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

* Hồ sơ đề nghị xét khen gồm có: (02 bản chính)

  1. Tờ trình của doanh nghiệp (theo mẫu). Tải về
  2. Báo cáo thành tích (theo mẫu).Tải về
  3. Bảng tự chấm điểm của doanh nghiệp (theo mẫu).Tải về

Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót ngày 05/12/2023.

Mong quý doanh nghiệp quan tâm để việc xét thi đua năm 2023 đạt kết quả tốt.

Hình ảnh

Liên kết