Chương trình xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia 2023


Chương trình xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 06 đến 14 tháng 9 năm 2023 (thời gian chính thức thông báo sau).

2. Địa điểm: New Zealand và Australia.

3. Ngành hàng: Đa ngành.

4. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng); khu công nghiệp, khu chế xuất, đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương.

5. Nội dung chương trình làm việc: (dự kiến của Đoàn)

- Làm việc với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Australia.

- Tham dự, giao dịch tại Triển lãm Fine Food Australia.

- Tham gia Chương trình Giao thương xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Australia.

- Làm việc với các nhà phân phối, nhập khẩu, đầu tư tại New Zealand và Australia.

- Làm việc với một số trang trại, nhà máy sản xuất và chợ đầu mối tại New Zealand và Australia.

6. Chi phí:

- Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí tổ chức các chương trình làm việc, bố trí các cuộc gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại New Zealand và Australia.

- Các chi phí còn lại (chi phí vé máy bay, ăn, ở, đi lại, phiên dịch, giao thương, tài liệu…) do cơ quan, doanh nghiệp tham gia chi trả.

7. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước 17h00 thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Thông tin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại – Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu;

Chi Nhánh Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh;

12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Liên hệ: Anh Đông Duy (0915542387), chị Nguyễn Thủy (0903488963);

Email: duyvietrade@gmail.com; duynd@vietrade.gov.vn; thuy148@gmail.com

Mẫu đăng ký

Công văn của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Hình ảnh

Liên kết