Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang” năm 2023


Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 05/9/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang” năm 2023 về việc Ban hành thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang” năm 2023.

Nhằm tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin đến quý doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu thể lệ, tham gia cuộc thi nêu trên.

Thủ tục hồ sơ, thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi theo thể lệ.

Tải về Thể lệ cuộc thi

Tải về Mẫu hồ sơ

Thông tin liên hệ: Bà Phạm Võ Minh Thư, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành (Sở Khoa học và Công nghệ), điện thoại: 0901 273 293 - Email: phamvominhthu@tiengiang.gov.vn.

Rất mong quý doanh nghiệp tích cực tham gia.

Hình ảnh

Liên kết