CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027


CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Tiếp nối những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Tiền Giang phấn đấu thực hiện tốt công tác hỗ trợ và phát triển thành viên, khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa chính quyền và DN.
TIẾP TỤC HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN

Bước vào nhiệm kỳ 2022 - 2027, cộng đồng DN Tiền Giang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mà chủ yếu là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Xác định vai trò và nhiệm vụ của mình, Hiệp hội DN tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ thành viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo động lực để cộng đồng DN tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Với mục tiêu và định hướng trên, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngoài thực hiện các chức năng, nhiệm vụ điều lệ quy định, Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành cung cấp thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của DN và người lao động tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, tiếp tục nắm bắt khó khăn, vướng mắc của DN, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Hiệp hội DN tỉnh sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định mới về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, xúc tiến thương mại… để DN chủ động, tranh thủ cơ hội và hạn chế được những rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

Song song với công tác hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, trong nhiệm kỳ này, các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của đơn vị, củng cố nâng chất hoạt động của các hội, chi hội. Một trong những nội dung trọng tâm trong thời gian tới là phát triển, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia vào Hiệp hội DN tỉnh.

Theo đó, Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang sẽ hỗ trợ thành lập 2 - 3 hội ngành nghề như: Rau quả, trái cây, chế biến lương thực, chế biến thủy hải sản… nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các hội viên. Đồng thời, hỗ trợ thành lập các hội DN chuyên ngành, các chi hội DN trong các khu, cụm công nghiệp để thực hiện chức năng hỗ trợ DN được kịp thời, thiết thực hơn.

Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang cùng các hội, chi hội trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền Điều lệ làm cơ sở vận động phát triển từ 400 - 500 hội viên. Mỗi hội, chi hội phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên trở lên. Để cụ thể hóa các mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực của các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh, các hội, chi hội trực thuộc cần có sự chung sức, trách nhiệm của tất cả các thành viên Hiệp hội DN tỉnh. Điều này sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, giúp cộng đồng DN tỉnh phát triển bền vững.

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU

Thực tế cho thấy, hiện phần lớn các DN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều có quy mô vừa và nhỏ, do đó việc thay đổi, ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dẫn đến sự thay đổi chưa từng có về mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Thời điểm hậu Covid-19, xu hướng xã hội sẽ có nhiều thay đổi, đòi hỏi cộng đồng DN phải nắm bắt và thích ứng.

Các DN không thể nào duy trì cách làm cũ, loại hình kinh doanh cũ, cách quảng bá sản phẩm cũ. Để thành công, tránh bị tụt hậu, việc cấp thiết hiện nay các DN phải làm là chuyển đổi số. Việc chuyển đổi số sẽ giúp các DN chuyển đổi phương thức quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và bền vững.

Trên thực tế, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cũng như Hiệp hội DN tỉnh rất quan tâm đến việc chuyển đổi số trong DN và cũng đã từng bước triển khai thực hiện. Đứng trước những cơ hội và thách thức, chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều cơ hội cho DN trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiến sĩ Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang, trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội DN tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số cho các DN hội viên và các DN trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện chuyển đổi số cho các DN Tiền Giang được triển khai theo từng giai đoạn cụ thể, có sự thống nhất giữa các bên nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động chuyển đổi số.

Hiện nay, Hiệp hội DN tỉnh đã chọn 7 DN hội viên để phối hợp với Viễn thông Tiền Giang thực hiện chuyển đổi số. Việc hợp tác giữa Hiệp hội DN tỉnh và Viễn thông Tiền Giang sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các DN trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên sự thành công trong công tác chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Hình ảnh

Liên kết